Vitajte na stránke Komunistickej Internacionály Boľševikov

Slovenčina

Naše ciele: odkrytie škodlivej politiky centrizmu medzi boľševizmom a menševizmom, vyhradenie sa voči protikominternovskej politike Trockého, vyzdvihnutie odkazu Stalina, objektívne skúmanie odkazov Marxa a Lenina, analýza rozpadu ZSSR, hľadanie príčin krízy a neporiadku v súčašnom komunistickom hnutí, navrhnutie objektívnych i subjektívnych plánov na oživenie komunistického hnutia, agitácia za Kominternu boľševikov, šírenie informácií o prebiehajúcich činnostiach Kominterny, delenie sa o skúsenosti delenia práce v komunistickom hnutí.

V Paríži sa zastavila hromadná doprava. Štrajk!

Slovenčina

V odpovedi na rozhodnutie buržoáznych úradov zvýšiť vek odchodu do dôchodku, vodiči hromadnej dopravy Paríža vyhlásili hromadný štrajk.

Desať zo 14 vetiev parížskeho metra je mimo prevádzky, premáva iba tretina autobusov a električiek. Toto je prejav najväčšieho štrajku prepravcov za posledných 12 rokov.

Na komunikáciach mesta vznikli nevídané automobilové zápchy s dĺžkou neuveriteľných 240 km!

Feuchtwanger o trockistoch

Slovenčina

Ľudia veriaci vo svoju vec, znajúci že sú odsúdení na smrť, nezmenia svoje stanovisko vo svojej poslednej hodine. Lipnú na poslednú možnosť obrátiť sa k verejnosti a využijú ju na propagandu svojej veci. Stovky revolucionárov stojacich pred súdom Hitlera vravia: <<Áno, vykonal som to, z čoho ma obvinujete. Môžete ma zničiť, no som hrdý na to, čo som spravil!>> Vychádzajúc z tejto pravdy, pýtajúc sa: prečo ani jeden z tých trockistov nepovedal: <<Áno, vaše “stalinské vedenie“ je skonštruované zle. Trocký má pravdu.

K 70-ročiu Čínskej Ľudovej Republiky

Slovenčina

1.októbra 1949 bola vyhlásená Čínska Ľudová Republika. Predchádzala tomu mnohoročná občiansko-revolučná vojna, ktorú viedla komunistická strana Číny, pod vedením súdruha Mao Ce Tunga.

V tomto boji tisíce čínskych komunistov prejavilo silné príklady odvahy a hrdinstva.

Pri oslobodzovaní mesta Cziňčžou, 24 ročný politický komisár Den Caj-ven na čele skupiny 39 bojovníkov, 12 hodín udržiaval strategický významný bod, bezohľadu na zbesilé útoky nepriateľa.

Stalin a globálne oteplenie

Slovenčina

 

Ekológovia mnohých krajín sveta bijú na poplach: globálne oteplenie a s ním zviazaná katastrofická zmena klímy sa stalo reálnym. Kapitalizmus ukázal, že nie je v stave riešiť jeden z najváznejších problémov ľudstva. Koniec koncov, všetko mohlo byť inak.

Prvého mája

Slovenčina

Prichádza deň Prvého mája, deň, keď pracovníci všetkých krajín oslavujú svoje prebudenie do vedomého života, oslavujú svoje zjednotenie v boji proti všetkým násilnostiam a všetkým formám útlaku človeka človekom, v boji za oslobodenie miliónov pracujúcich ľudí od hladu, chudoby a poníženia. Dva svety stoja proti sebe v tejto veľkej bitke – svet kapitálu a svet práce, svet vykorisťovania a otroctva, svet bratstva a slobody.

VÝZVY KOMUNISTICKEJ INTERNACIONÁLY BOĽŠEVIKOV KU DŇU SOLIDÁRNOSTI PRACUJÚCICH

Slovenčina

Nech žije 1. máj – deň medzinárodnej solidárnosti pracujúcich!

Nech žije vlasť Sovietov – robotníkov a roľníkov – vlasť robotníckeho národa!

Stránky

Odoberať Front page feed