Вітаємо на сайті Комуністичного Інтернаціоналу Більшовиків

Українська

Наші цілі: викриття політики центризму між більшовизмом та меншовизмом, антикоминтерновскої політики Троцького, відстоювання спадщини Маркса, Енгельса, Леніна та Сталіна, аналіз причин поразки СРСР та світового соціалістичного табору, кризи і розбрату в комуністичному русі, об'єктивних і суб'єктивних передумов його пожвавлення. Агітація за Комінтерн більшовиків та поширення інформації про реально існуючу діяльность, про досвід щодо організації роботи комуністичних організацій світу.

Перше травня

Українська

   «Настає день Першого травня, коли робочі всіх країн святкують своє пробудження до свідомого життя, святкують своє об”єднання в боротьбі проти всякого насилля і пригнічення людини людиною, в боротьбі за звільнення мільйонів трудящих від голоду, злиднів і приниження. Два світи стоять дин проти одного в тій великій боротьбі. Світ капіталу і світ праці, світ експлуатації в рабства, світу братерства і свободи.

ГАСЛА КОМУНІСТИЧНОГО ІНТЕРНАЦІОНАЛУ БІЛЬШОВИКІВ ДО ДНЯ МІЖНАРОДНОЇ СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ

Українська

Хай живе 1 Травня - День міжнародної солідарності трудящих!

Хай живе влада Рад робітничих і селянських депутатів - влада трудового народу!

Ні капіталізму та експлуатації!

Сила світового пролетаріату в єдності і солідарності!

Наша вимога: безкоштовна медицина і безкоштовна освіта для всіх!

Хай живе непереможне вчення Маркса-Енгельса-Леніна-Сталіна!

Свободу активістам комуністичних і робітничих партій, що нудяться в тюрмах капіталістичних країн!

Геть уряди імперіалістів - розсадники нерівності, війн і криз!

Клемент Готвальд «За Радянську Чехословаччину!»

Українська

   Соціал-фашиський уряд намагається вирішити кризу капіталістичного режиму за рахунок робочого класу, він хоче ввести фашистку диктатуру; він захоче. Про апетити спорить не приходиться. Ваш уряд має добрячий апетит – він всього захоче.

Загадка Катинського розстрілу.

Українська

   Американський історик Гровер Ферр недавно видав (в США) нову книгу про катинський розстріл… Загадка розгадана?

   «Офіціальна версія, звинувачуючи радянську сторону  у вбивстві польських офіцерів, домінує серед експертів і в громадській думці. Другі точки зору не допускаються іх автори підпадають під абстракизм, висміюються і ігноруються, їх не цитують, на них не зсилаються. Але загальний консенсус не має значення для відповіді на головне питання. Що трапилось на справді?» - Гровер Ферр, 2018.

Сталін і питання «ринкового соціалізму» в Радянському Союзі після Другої світової війни.

Українська

   ВКП(б) вважала, що основи соціалістичного суспільства були в основному закладені до 1935 р. 18 з”їзд партії вважав, що перехід до комуністичного суспільства – це шлях дальшого розвитку країни (2). Була створена комісія по розробці нової програми партії, і в 1941 р. Держ. Плану було доручено скласти програму економічного розвитку на 15 років, призначену для того, щоб заложити основи комуністичного суспільства. Цей план був обірваний нацистським вторгненням, але негайно відновлений в повоєнний період. В 1947 р. Маленков (3) відмітив на нараді представників дев”яти ком.

Підписатися на Front page feed