Stalin a globálne oteplenie

 

Ekológovia mnohých krajín sveta bijú na poplach: globálne oteplenie a s ním zviazaná katastrofická zmena klímy sa stalo reálnym. Kapitalizmus ukázal, že nie je v stave riešiť jeden z najváznejších problémov ľudstva. Koniec koncov, všetko mohlo byť inak.

20.októbra, soviet ministrov ZSSR a ÚV VKS(b) prijíma uznesenie, ktoré neskôr dostalo názov <<Stalinský plán premeny prírody>>. Tento plán predpokladal zmeniť klimatické podmienky južných, vyschnutých regiónoch ZSSR, na rozlohe 120 miliónov hektárov, rovnajúcej sa rozlohe Anglicka, Francúzska, Talianska, Belgicka a Holandska dokopy.

Projekt na dobu 1949-1965, zahrňoval vytvorenie pásu 8 veľkých národných lesov v stepných a lesostepných oblastiach v celkovej dĺžke viac ako 5300 kilometrov.

Celkovo sa plánovalo vysadiť viac ako 5 miliónov hektárov lesa – vyše 4 miliárd stromov.

Paralelne s budovaním systému pole-chrániacich výsadieb lesov, bol začatý program výstavby zavlažovacích systémov. V ZSSR bolo vytvorených viac ako 4000 vodných nádrží, celkovo zachytávajúcich 1200 km³ vody. Dopomohli rýchlemu zlepšeniu prostredia stredu krajiny, vybudovať mohutný systém vodných ciest, zregulovať tok množstva riek, získať ohromné množstvo lacnej elektrickej energie, využívať nahromadenú vodu ku závlahe polí, a sadov.

Plán nemajúci v histórií ľudstva nijakej analógie, predstavoval nie iba absolútnu potravinovú sebestačnosť Sovietskeho Zväzu, no i nárast, v druehej polovici 60-tych rokov vývozu vlastných zrno i mäso produktov. Založené leso-polia a vodojemy boli predurčené na diverzifikáciu fauny a flóry ZSSR. Takým spôsobom, plán v sebe kombinoval úlohu ochrany životného prostredia i dosahovania slušných úrod.

Realizovať plán sa podarilo len čiastočne, taktiež bolo prijaté uznesenie pozvoľne navyšovať úrodu zrnovín o 25-30%, zeleniny o 50-75%, tráv o 100 až 200%. Výroba mäsa a sadla v 1951. roku, v porovnaní s rokom 1948 narástla o 80%, z toho bravčového o 100%, výroba mlieka o 65%, vajec o 240%, vlny o 50%.

Avšak so smrťou Stalina v 1953. roku, plnenie plánu stroskotalo. Mnohé leso-polia boli vyrúbané, niekoľko tisíc rybníkov a vodojemov na chov rýb bolo opustených, v rokoch 1949-1955 založených 570 leso-ochraných staníc bolo zlikvidovaných na priamy príkaz N.S.Chruščova.

V súčasnosti je drvivá väčšina leso-polí vyrúbaná, alebo sa nachádza v štádiu ničenia. Rybníky a vodné nádrže sú opustené a vyschnuté. Južné regióny Ruska trpia nedostatkom vodných zdrojov a ich klíma podlieha vážnym zmenám.

Kapitalizmus súhlasí s tratením stovky miliárd dolárov na nerozumné projekty kolonizácie Marsu, no pri tom nedáva ani cent na zlepšenie života pracujúcich.

 

Slovenčina