Nech žije Prvý máj!

Slovenčina

J.V. Stalin
NECH ŽIJE PRVÝ MÁJ!

Súdruhovia!
Ešte v mminulom storočí sa rozhodli pracovníci všetkých krajín každoročne oslavovať, dnes, v deň prvého mája. Bolo to v roku 1889, keď sa na Parížskom kongrese socialistov zo všetkých krajín pracovníci rozhodli dnes presne na májový deň, keď sa príroda zobúdza zo spánku, lesy a hory sú pokryté zeleňou, polia a lúky sú zdobené kvetmi, slnko začína hriať väčšmi, vzduch cítiť po radosti z obnovenia a príroda sa teší tancu a radosti - práve dnes sa rozhodli nahlas a otvorene deklarovať celému svetu, že robotníci prinášajú jar a oslobodenie od okov kapitalizmu ľudstvu, aby boli pracovníci vyzývaní, aby obnovili svet na základe slobody a socializmu.
Každá trieda má svoje obľúbené sviatky. Šľachtici priniesli svoj vlastný sviatok a vyhlásili "právo" okrádania roľníkov. Buržoázia má svoje vlastné, a na nich "ospravedlňujú" "právo" na vykorisťovanie pracovníkov. Sú sviatky i u kňazov, a na nich chvália existujúci poriadok, v ktorom robotníci hynú v ničote a paraziti sa topia v rozkoši.

Pracovníci by mali mať svoj vlastný sviatok a na ňom by mali ohlasovať: všespoločenskú prácu, všespoločenskú slobodu, všeobecnú rovnosť všetkých ľudí. Tento sviatok – sviatok Prvého mája.

Tak sa rozhodli pracovníci v roku 1889.
Odvtedy bol bojový výkrik robotníckeho socializmu čoraz viac počuť na zhromaždeniach a demonštráciách v deň prvého mája. Oceán pracovného hnutia sa čoraz viac rozširuje a zachytáva nové krajiny a štáty z Európy a Ameriky do Ázie, Afriky a Austrálie. Kedysi slabá medzinárodná odborová únia rástla v priebehu niekoľkých desaťročí na veľké medzinárodné bratstvo s pravidelnými kongresmi a zjednotením miliónov pracovníkov z celého sveta. Vysokými vlnami asa vzdúva more proletárskeho hnevu, silnejšie ohrozujúce pevnosti kapitalizmu. Nedávny veľký štrajk baníkov uhlia v Anglicku, Nemecku, Belgicku, Amerike, atď., Štrajk, ktorý vzbudil strach v vykorisťovateľských a kráľov celého sveta, je jasným znamením, že socialistická revolúcia nie je ďaleko ...

"Neuctievame zlatý idol!" Nepotrebujeme kráľovstvo buržoáznych a utláčateľov! Preklínanie a smrť kapitalizmu s hrôzami chudoby a krviprelievania! Nech žije kráľovstvo práce, nech žije socializmus!

To je to, čo dnes hovoria a vedia robotníci vo všetkých krajinách.
A sú si istí vo svoje víťazstvo, pokojní a silní, hrdo stúpajú po ceste do zasľúbenej krajiny, na ceste k svetlému socializmu, krok za krokom vykonávajúci veľkú výzvu Karla Marxa: "Pracovníci všetkých krajín, spojte sa!"
Takto oslavujú pracovníci slobodných krajín Prvý máj.
Ruskí robotníci, ktorí začali prichádzať do vedomia sivojej pozície, nechceli zaostávať za svojimi súdruhmi,i pripojili sa k spoločnému zboru svojich zahraničných súdruhov, ktorí spolu s nimi i napriek brutálnemu útlaku cárskej vlády oslavovali 1. mája. Je pravda, že v priebehu posledných 2-3 rokov, počas obdobia kontrarevolučného bakchanálstva, priemyselnej depresie a neschopnosti zjednotenia strany medzi širokými masami, ruskí robotníci prišli o možnosť osláviť svoj veľký sviatok. Ale nedávny vzostup v krajine, ekonomické stávky a politické protesty medzi pracovníkmi, ktoré prinajmenšom poukázali na zatajených učeníkov sociálnych demokratov, rodiacu sa nespokojnosť medzi širokými vrstvami roľníkov vyústila v 20 provinciách k hladovkám, protesty stoviek tisícov úradníkov proti „obnovenému“ systému Ruský Zubor - to všetko hovorí o tom, že smrtiaci spánok ustupuje, dávajúc cestu politickému prebudeniu v krajine a predovšetkým medzi proletariátom. To je dôvod, prečo v tomto roku ruskí pracovníci môžu a mali by dnes natiahnuť ruku pre zahraničných súdruhov. Preto by mali oslavovať 1. máj s nimi v jednej alebo druhej forme.

Musia dnes povedať, že sú za jedno so súdruhmi slobodných krajín - nectia a nebudú ctiť zlatý idol.
Musia tiež pridať k všeobecnej požiadavke pracovníkov všetkých krajín ich vlastnú, ruskú požiadavku na zvrhnutie cárstva, na vytvorenie demokratickej republiky.
"Nenávidíme tyranov koruny!" "Reťaze národa – trpiacich si ctíme!" Smrť krvavému cárizmu! Smrť šľachtickému vlastníctvu pôdy! Smrť tyranie majstrov v továrňach, mlynoch a baniach! Zem - roľníkom! A 8 hodinový pracovný čas - robotníkom! Demokratická republika - všetkým občanom Ruska!
To je to, čo ešte ruskí robotníci musia dnes ohlasovať.

Je to lož a neslušnosť pred Nikolajom posledným, keď sa ruskí liberáli ubezpečujú v tom, že cárizmus sa upevnil v Rusku a je schopný uspokojiť základné potreby ľudí.

Je to podvod a farizejstvo, keď ruskí liberáli spievajú zo všetkých síl, že revolúcia zomrela, a žijeme v „obnovenom“ systéme.

Pozrite sa okolo seba: vyzerá dlho trpiace Rusko ako "obnovená", "dobre riadená" krajina?
Namiesto demokratického usporiadania - režim šibenice a divokej svojvoľnosti!
Namiesto všenárodného parlamentu čierna Duma temných vlastníkov pôdy!

Namiesto „neotrasiteľných základov občianskej slobody“ namiesto slobody prejavu, zhromažďovania, tlače, odborov a štrajkov, sľúbených v manifeste zo 17. októbra, mŕtve ruky „diskrétov“ a „represií“, uzatvorené redakcie novín, vylúčení redaktori, zničené zväzy a spolky, rozohnané stretnutia!

Namiesto nedotknuteľnosti osoby - bitie vo väzniciach, obťažovanie občanov, krvavé zúčtovanie so zbúrencami v Donských baniach!
Namiesto uspokojenia potrieb roľníkov, politika ďalšíeho odzemňovania roľníckych más!
Namiesto riadneho štátneho hospodárstva - krádeže v zásobovacích zboroch, krádeže v železničných správach, krádeže v lesníctve, krádeže v námornom oddelení!

Namiesto poriadku a disciplíny vo vládnom mechanizme - falšovanie na súdoch, vydieranie, vypočúvania detektívnej polície, vraždy a provokácie z bezpečnostných úradov!
Namiesto medzinárodnej prestíže ruského štátu - hanebné zlyhanie ruskej "politiky" v záležitostiach Stredného a Ďalekého východu, úloha kata a ničiteľa v záležitostiach krvácajúcej Perzie!

Namiesto upokojenia a pohody obyvateľov mesta, samovraždy v mestách a desivé hladovanie 30 miliónov roľníkov v dedinách!
Namiesto uzdravovania a čistenia morálky - neslýchané korupcie v kláštoroch - v týchto pevnostiach oficiálnej morálky!

A na dokončenie obrazu - brutálna poprava stoviek robotníkov v zlatých baniach Lena! ..
Ničitelia slobôd, fanúšikovia šibenice a popráv, autori „diskrecií“ a „potláčaní“, zlodejo-majstri, zlodejo-inžinieri, zlodejo-policajti, vrahovia-ochranci, rozvračaci-Rasputinovci - to sú „novátori Ruska“!

Na svete sú stále ľudia, ktorí sa odvážia tvrdiť, že v Rusku je všetko v poriadku, revolúcia zomrela!
Nie, súdruhovia: tam, kde milióny roľníkov hladujú a robotníci sú zastrelení za štrajk – tam revolúcia bude žiť, až kým nebude odstránená hanba ľudstva - ruský cárizmus
A dnes musíme povedať, v deň prevého mája, v jednej alebo druhej forme, na zhromaždeniach, masových alebo tajných - kde je to možné - prisaháme, že budeme bojovať za úplné zvrhnutie cárskej monarchie, že vítame blížiacu sa ruskú revolúciu, osloboditeľku Ruska !
Rozširujme teda ruku našich súdruhov v zahraničí a vyhlasujeme spolu s nimi:

Dole s kapitalizmom!
Nech žije socializmus!
Vstýčime prapor ruskej revolúcie a napíšeme naň:
Dole s cárskou monarchiou!
Nech žije demokratická republika!
Súdruhovia! My dnes oslavujeme Prvý máj! Nech žije Prvý máj!
Nech žije Medzinárodná Sociálna Demokracia!
Nech žije Ruská Sociálne Demokratická Robotnícka Strana!

Ústredný výbor RSDRS
Proklamácia “Nech žije Prvý máj!“ bola napísaná J.V. Stalinom v Moskve začiatkom apríla 1912. Tlačila sa tajne v Tbilisi, v legálnej tlačiarni. Kópie proklamácie boli následne prevezené do Petrohradu.