VÝZVY KOMUNISTICKEJ INTERNACIONÁLY BOĽŠEVIKOV KU DŇU SOLIDÁRNOSTI PRACUJÚCICH

Nech žije 1. máj – deň medzinárodnej solidárnosti pracujúcich!

Nech žije vlasť Sovietov – robotníkov a roľníkov – vlasť robotníckeho národa!

Nie kapitalizmu a vykorisťovaniu!

Sila svetového proletariátu je v jednote a solidárnosti!

Naše potreby: bezplatná medicína a bezplatné vzdelávanie všetkým!

Nech žije neporaziteľné učenie Marxa-Engelsa-Lenina-Stalina!

Slobodu aktivistom komunistických a robotníckych strán, trpiacich vo väzeniach kapitalistických krajín!

Dole s vládou imperialistov – rozsievačov vojen a kríz!

Nech žije svetová komunistická revolúcia!

 

Proletári všetkých krajín sveta, spojte sa!


 

Slovenčina