Prvého mája

Prichádza deň Prvého mája, deň, keď pracovníci všetkých krajín oslavujú svoje prebudenie do vedomého života, oslavujú svoje zjednotenie v boji proti všetkým násilnostiam a všetkým formám útlaku človeka človekom, v boji za oslobodenie miliónov pracujúcich ľudí od hladu, chudoby a poníženia. Dva svety stoja proti sebe v tejto veľkej bitke – svet kapitálu a svet práce, svet vykorisťovania a otroctva, svet bratstva a slobody.
Na jednej strane je banda bohatých parazitov, ktorí uchvatli do svojích rúk fabriky a závody, nástroje a stroje. Do svojho vlastníctva získali milióny desiatok* pôdy a hory peňazí. Donútili vládu a vojsko byť ich prisluhovačmi, byť vernými strážcami nimi nahordeného bohatstva. Na strane druhej stoja milióny znevýhodnených. U boháčov si musia vyprosovať povolenia, aby mohli na nich robiť! Svojou prácou vytvárajú všetko bohatstvo, zatiaľ čo oni sami bojujú celý život kvôli kúsku chleba, žiadajú o milosrdenstvo, prácu, podrývajú svoju silu a zdravie prebytkom práce, hladujú v dedinských chatrčiach, v pivniciach a podkroviach veľkých miest.


A títo chudobní a robotníci vyhlásili vojnu boháčom a vykorisťovateľom. Pracovníci všetkých krajín bojujú za oslobodenie práce zo mzdového otroctva, chudoby a núdze. Bojujú za taký spoločenský poriadok, v ktorom by bohatstvo vytvorené spoločnou prácou prinieslo úžitok všetkým pracujúcim ľuďom, a nie hŕstke bohatých. Snažia sa transformovať pôdu, továrne, rastliny, stroje na spoločný majetok všetkých pracovníkov. Chcú aby viac nebolo chudobných a bohatých, chcú získať ovocie práce pre tých, ktorí pracujú, aby všetky výdobytky ľudsk´ho rozumu, všetky zjednodušenia prácie uľahčovali život toho, kto pracuje a neslúžili ako nástroj aby zlepšili životy tých, ktorí pracujú, a neslúžia ako nástroj utláčania zamestnanca...Nech sviatok Prvého mája privedie k nám tisície nových bojovníkov a zdvojnásobí naše sily vo veľkom boji za slobodu celého národa, za oslobodenie všetkých pracujúcich od útlaku kapitálu!“


 

V.I.LENIN

"Prvého mája"


 

*desiatka – jednotka rozlohy v cárskom Rusku

 

Slovenčina